RIJEČ PREDSJEDNIKA

Poštovani,

dobro došli našu web stranicu Nezavisnog sindikata »Socijalna pravda«. Na ovaj Vas način ukratko upoznajemo s našim sindikatom. O našoj organiziranosti možete čitati u zasebnom tekstu, a u ovom tekstu Vas upoznajemo s nama samima.

Dostojanstvo čovjeka kao središta u radnom procesu, osobe koja obavlja rad u fokusu je našeg interesa i našeg djelovanja. Time je čuvati i izgrađivati radnička prava ali istovremeno i radničko dostojanstvo naša osnovna zadaća, važnim dijelom koje su  pravo na pravičnu plaću i čovjeka dostojno radno vrijeme i uvjeti rada, zadaća koju ostvarujemo neprekidno vođeni načelom solidarnosti i socijalne pravde.

Nezavisni sindikat »Socijalna pravda« osnovan je 2004. godine, primarno s misijom postignuća ravnoteže i ostvarenja socijalne pravde u odnosima između rada i kapitala, radnika i poslodavaca i,nastavno, promicanja sprečavanja daljnjeg neprijateljskog preuzimanja državne imovine, dakle imovine građana, od strane kapitala prema radnicima, građanima i društvenoj zajednici.

Prihvaćamo spoznaju da su i sindikati u početnom razdoblju društvene i gospodarske tranzicije svojom nedovoljnom aktivnošću kod pretvorbe društvenog u državno i potom privatizacije državnog u privatno vlasništvo značajno olakšali privatizacijsku pljačku i nastanak postojeće socijalne neravnoteže i nepravde. I to prije svega propustom sprečavanja političkih elita, izraslih na interesima kapitala i o njima ovisnom, da tom kapitalu osigura nezaslužene pogodnosti na štetu radnika, građana, društvene zajednice. A da istovremeno oni koji su takvim pogodovanjem kapital stekli taj kapital ne koriste, makar dijelom, i za opće dobro.

Ta čvrsta povezanost političkih elita i kapitala, na svim razinama, snažna je i prisutna i danas. Upravo na način da političke elite gdje god su to u mogućnosti, a to je tamo gdje je vlasništvo prevladavajuće državno, imenuju uprave kojima je misija osigurati uvjete odabranom kapitalu da ostvari svoje ciljane pogodnosti, stjecanje vlasništva nad tom imovinom po nerazumno povoljnim uvjetima. Naravno na štetu rada, radnika, građana i društvene zajednice u cjelini.

Jednako tako je i u sredini u kojoj je inicijativa za osnivanje Nezavisnog sindikata »Socijalna pravda« nastala i u kojoj je Nezavisni sindikat »Socijalna pravda« u konačnici i osnovan. A osnovali su ga radnici nezadovoljni odnosom sindikata kojeg su do tada članovi bili prema vlasnicima kapitala koji su u posjed državne imovine, uz pomoć tada vladajuće političke elite, namjeravali doći bez imalo ulaganja svoga kapitala, pri tom radnicima ne jamčeći nikakva prava, sigurnost i budućnost. Takvo nastojanje prethodilo je osnivanju ovog sindikata.

Tome svakako svojom politikom i zahtjevima u korist krupnog kapitala značajno pridonose i međunarodne financijske institucije, posebno međunarodni monetarni fond, Svjetska banka i Svjetska trgovinska organizacija, za koje institucije je radnik samo trošak, socijalna prava, plaće i mirovine neprekidno su previsoki i njihov udio u BDP-u uvijek prevelik.

Zato nam i je krajnji cilj osigurati interese radnika, građana i društvene zajednice, time i radničko dostojanstvo i socijalnu pravdu. Pa i sudjelovanjem radnika u vlasničkoj strukturi u dijelu koji im jamči aktivan utjecaj na donošenje upravljačkih odluka, postavljanju ciljeva i izboru uprava. Uprava koje će kroz postavljene im ciljeve voditi računa o uravnoteženim interesima i kapitala i radnika i društvene zajednice. Naravno ne zaboravljamo, zadaća i cilj nam je interese radnika, radnička prava osigurati i kolektivnim pregovaranjem, kolektivnim ugovorima, te to i činimo. Upravo kroz procese kolektivnog pregovaranja i kolektivnim ugovorima nastojimo, a u velikoj mjeri i uspijevamo, ispravljati i popravljati upravo ”rupe” i nepravde koje političke elite, pogodujući interesima kapitalu, kroz zakonska rješenja sustavno čine interesima radnika.

Kao građani živimo, a kao radnici, članovi sindikata, i radimo u vrijeme i okruženju predatorskog kapitalizma, kapitalizma kojemu je jedini cilj za sebe ugrabiti sve i to odmah, kapitalizma koji ne mari za potrebe drugih, kapitalizma koji ne stvara, kapitalizma koji razara, kapitalizma koji iza sebe ostavlja pustoš, kapitalizma koji ne mari za budućnost.

Naša trajna zadaća zato je promicati i (socijalnu) jednakost između onih s (mini)malim prihodima /radnika/ i onih s (maksi)velikim, u pravilu rezultatima poslovanja nezasluženim ali nedvojbeno ostvarenjem zadane misije zasluženim, prihodima.

Nezavisni sindikat »Socijalna pravda« osnovali su a čine ga i danas radnici interesno povezani u zaštiti svojih prava i ostvarenju primarne misije – postignuća socijalne pravde. Njihova snaga je u zajedništvu, solidarnosti, odlučnosti, ustrajnosti i brojnosti. Oni čine sindikat, oni su članovi, oni su snaga, oni su Nezavisni sindikat »Socijalna pravda«. I upravo zato ne dvojim – uspjet ćemo!

Darko Maras,

predsjednik Nezavisnog sindikata »Socijalna pravda«