ODBOR MLADIH

Nezavisni sindikat »Socijalna pravda« od svog osnivanja posebno pozorno je usmjeren prema mladim članovima radnicima i rješavanju njihovih problema.

Odbor mladih Nezavisnog sindikata »Socijalna pravda« upravo ima cilj lekše prepoznavanje, iskazivanje i rješavanje posebnih problema mladih članova radnika, njihovog položaja u svijetu rada i odnosa prema kapitalu.

Odbor mladih je osnovan posebnom odlukom Izvršnog odbora.

Financiranje, unutarnja organizacija, način djelovanja i ovlasti Odbora mladih uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi Izvršni odbor.

Predstavnik Odbora mladih Nezavisnog sindikata »Socijalna pravda« član je Odbora mladih Nezavisnih hrvatskih sindikata.

foto: freepik

 

Copyright Nezavisni sindikat socijalna pravda ! 2018. Design by Marant