PODRUŽNICE, PODRUČNI I REGIONALNI UREDI

FOTO BY NSSP.HR

Na osnovu odredbi Statuta Nezavisnog sindikata »Socijalna pravda«, sukladno interesu i potrebama svojih članova i svojim organizacijskim mogućnostima, Nezavisni sindikat »Socijalna pravda« osniva podružnice, područne i regionalne urede.

Podružnice i uredi se osnivaju posebnom odlukom Izvršnog odbora.

Financiranje, unutarnja organizacija, način djelovanja i ovlasti podružnica i ureda uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi Izvršni odbor.