SEKTORI

Na osnovu odredbi Statuta Nezavisnog sindikata »Socijalna pravda«, sukladno interesu i potrebama svojih članova i svojim organizacijskim mogućnostima, Nezavisni sindikat »Socijalna pravda« se može organizirati u sektore prema vrsti djelatnosti sukladnoj Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u kojoj su članovi zaposleni.

Sektori se osnivaju posebnom odlukom Izvršnog odbora.

Članovi Nezavisnog sindikata »Socijalna pravda« samostalno odlučuju o načinu organiziranja i financiranju i načinu rada sektora, sukladno posebnom pravilniku o organizaciji i financiranju sektora i posebnom pravilniku o načinu rada sektora.

Organizacija i financiranje sektora uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi Izvršni odbor.

Način rada sektora uređuje će se posebnim pravilnikom koji donose članovi Nezavisnog sindikata »Socijalna pravda« iz svakog sektora, sukladno vlastitom interesu, potrebama i mogućnostima.

foto: freepik